ACACIA

ACACIA

ACACIA - ACACIA RETINOIDES

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO, FLOR AMARILLA

ENVASE:

ALTURA APROX: 1.50 mt

ATMOSFERICA

ATMOSFERICA

CRAPE MYRTLE - LAGERSTRINIA

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO, VARIOS COLORES.

ENVASE:

ALTURA APROX: .40 a .60 cms.

BOTELLO

BOTELLO

BRACHYCHITON - BRACHYCHITON POPULNEUS

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: .70 cm a 1 mt.

CEIBA

CEIBA

CEIBA - CEIBA SPECIOSA

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 3 mts.

CALISTEMO

CALISTEMO

BOTTLE BRUSH - CALLISTEMON SPECIOUS

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO, FLOR ROJA.

ENVASE:

ALTURA APROX: .70 cm.

CIPRES ITALIANO

CIPRES ITALIANO

ITALIAN CYPRESS - CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: .60 cm

ENCINO BLANCO

ENCINO BLANCO

WHITE OAK - .

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 3-3.50

ENCINO LAURELILLO

ENCINO LAURELILLO

LAUREL OAK - QUERCUS LAURINA

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 2.50-3 mts

ENCINO MACROCARPA

ENCINO MACROCARPA

BURR OAK - QUERCUS MACROCARPA

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 2.50-3 mts

ENCINO ROJO

ENCINO ROJO

RED OAK - QUERCUS RUBRA

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO, CAMBIO DE COLOR DE FOLLAJE EN OTOÑO

ENVASE:

ALTURA APROX: 2.50 a 3 mts

ENCINO RUGOSA

ENCINO RUGOSA

NATIVE EVERGREEN OAK - QUERCUS RUGOSA

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 1.20 mt

ENCINO SIEMPRE VERDE

ENCINO SIEMPRE VERDE

LIVE OAK - QUERCUS VIRGINIANA

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 1-1.50 mt

FLAMA CHINA

FLAMA CHINA

CHINESE FLAME TREE - KOELREUTERIA BIPINNATA

Características: FOLLAJE CADUCIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 1.50 mts

FRESNO MEXICANO

FRESNO MEXICANO

EVERGREEN ASH - FRAXINUS UHDEI

Características: FOLLAJE SEMIPERENNIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 1.50 mt

FRESNO ARIZONA/VELUTINA

FRESNO ARIZONA/VELUTINA

ARIZONA ASH - FRAXINUS VELUTINA

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: 1.50 mts

HUIZACHE

HUIZACHE

SWEET ACACIA - ACACIA FARNESIANA

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO, FLORA AMARILLA

ENVASE:

ALTURA APROX: 1.50 - 2 mts

CIPRES LEYLAND

CIPRES LEYLAND

LEYLAND CYPRESS - CUPRESSUS LEYLANDII

Características: FOLLAJE PERENNIFOLIO

ENVASE:

ALTURA APROX: .50 cm